ORGAANDONOR? NEEN!

 

je mag ook kiezen voor een respectvolle

bejegening van het menselijke wezen

en een respectvolle manier van sterven

 

 

 

 

Er is haast niets dat zoveel kwaad veroorzaakt als het 'goede': het opzettelijk goede, het betweterig goede, het verwaand goede, het goede dat voor de drommel de naaste opgedrongen moet worden.

 

Johannes Anker Larsen

 

 

 

 

 

 

Het feit dat een mening algemeen aanvaard wordt, is nog geen enkel bewijs dat ze niet volslagen absurd is.

 

Bertrand Russell

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee manieren om bedrogen te worden.

Een: geloven wat niet waar is. Twee: weigeren te geloven wat waar is.

 

Sören Kierkegaard

 

 

 

 

 

 

Ik vrees de dag dat de technologie bezit neemt van de mensheid en we met een generatie idioten zitten opogescheept.

 

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

We hebben onze weten-schappen op een voetstuk geplaatst en daarmee onze eigen vermogens om de werkelijkheid te beoordelen, ontkracht.

 

Ashayana Deane

 

 

 

 

 

 

De woning van je ziel is het waard om met respect en liefde behandeld te worden, evenals de ziel zelf.

 

Ger Lodewick

 

 

 

 

 

 

Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct or for being ahead of your time.

If you are right and you know it, speak your mind, even if you are a minority of one. The truth is still the truth.

 

Mahatma Gandhi

 

Weet waar je aan begint

Onze compassie met mensen die ernstig ziek zijn en graag een ander orgaan wensen, heeft als bijwerking dat onze compassie met de orgaandonor veelal afwezig is. Door gebrek aan juiste informatie zijn we gaan denken dat een orgaandonor dood is.

 

Onze overheid, de transplantatiewereld en allerlei bekende Nederlanders roepen ons voortdurend op om ons als orgaandonor te laten registreren. We worden hierbij geconfronteerd met een tunnelvisie van jewelste. Geen van allen geeft ons echter informatie wat dat orgaandonor-zijn inhoudt. Het valt op dat aan de donor totaal geen aandacht wordt besteed omdat die dood verklaard wordt - 'hersendood' wel te verstaan - terwijl hij/zij niet dood is. In vaktaal spreekt men over de 'postmortale' orgaandonor. Postmortaal betekent na-de-dood.

 

Echter, geen enkele orgaandonor is dood! Met de organen van een dode donor kun je niets meer beginnen. Alleen levende organen zijn bruikbaar voor orgaantransplantatie en dat is ook logisch want wat moet je met bijvoorbeeld een dood hart in je lijf? Dat krijg je echt niet meer aan de praat. Organen voor transplantatiedoeleinden dienen levend te zijn en levende organen bevinden zich enkel en alleen in levende mensen.

 

De oproep die van deze website uitgaat, is deze: informeer je terdege voordat je besluit je als orgaandonor te laten registreren want er zit veel meer aan vast dan je misschien denkt.

 

Verantwoording

 

 

De makers van deze website voelen zich zeer betrokken bij stervende mensen. Zij beschouwen sterven als een gebeuren dat de afronding vormt van je aardse leven en waarin je ziel zich losmaakt van je fysieke lichaam. Dit zou je een sacraal proces kunnen noemen. Orgaandonatie maakt hierop een enorme inbreuk, waarvan de gevolgen nauwelijks te overzien zijn.

 

De informatie van deze website focust op de volgende punten.

  1. De mening dat een postmortale orgaandonor dood is op het moment dat de organen uit haar/zijn lichaam worden verwijderd is aantoonbaar onjuist. Een donor is een levende mens met intact bewustzijn.
  2. Er dient aandacht besteed te worden aan sterven als een gebeuren dat enige tijd in beslag neemt.
  3. Familieleden kunnen niet bij het sterven van hun dierbare aanwezig zijn. Dat veroorzaakt verdriet.
  4. Familieleden die toestemming hebben gegeven voor orgaadonatie blijken dit achteraf vaak te betreuren en dit veroorzaakt eveneens veel verdriet en soms langdurig schuldgevoel.

 

Iedereen kan op eigen gevoel en intuïtie de waarde en waarheid van deze website beoordelen en op grond hiervan een eigen keuze bepalen.

 

 

Voor vragen en ervaringen staan wij open. Via de contactpagina zijn wij bereikbaar.

 

 

 

 

 

[ bijgewerkt: 13 - 11 - 2017 ]