ORGAANDONOR? NEEN!

 

je mag ook kiezen voor een respectvolle

bejegening van het menselijke wezen

en een respectvolle manier van sterven

Familie en nabestaanden

 

 

Ervaringen met postmortale orgaandonatie laat voorbeelden zien van familie en nabestaande die er spijt van hebben dat ze toestemming hebben gegeven. Met name is dit schrijnend bij ouders die erin hebben toegestemd dat hun kind als donor mocht fungeren.Verschillende ouders zijn zich later gaan realiseren dat ze bar slecht zijn voorgelicht en dat wezenlijke informatie niet is gegeven. Dit kan gepaard gaan met een langdurig schuldgevoel.

Dit geldt ook in gevallen van echtgenoten, partners en andere familieleden.

 

Interviews: