ORGAANDONOR? NEEN!

 

je mag ook kiezen voor een respectvolle

bejegening van het menselijke wezen

en een respectvolle manier van sterven

Websites en Organisaties

 

 

 

Kritische instanties:

 

 

NATIONALE DONORWEEK

www.nationaledonorweek.nl

 

'NEE TOCH'

www.nee-toch.nl

 

'ORGAN DONATION' (Nederlandstalig)

www.organ-donation.info

 

FACEBOOK

www.facebook.com/orgaandonorneen

 

STICHTING DE VRIJE MARE

www.devrijemare.nl

 

STICHTING BEZINNING ORGAANDONATIE

www.orgaandonorjaofnee.nl

 

PIM VAN LOMMEL

www.pimvanlommel.nl

 

HANS STOLP

www.hansstolp.nl

 

TIJDSCHRIFT SPIEGELBEELD

www.spiegelbeeld.nl

 

GEZOND VERSTAND AVONDEN

www.gezondverstandavonden.nl

 

KRITISCHE AUFKLÄRUNG ÜBER ORGATRANSPLANTATION

www.initiative-kao.de

 

ORGANWAHN

www.organwahn.de

 

ORGAN FACTS

www.organfacts.net

 

LIFE GUARDIAN FOUNDATION

www.lifeguardianfoundation.org

 

LIFE SITE NEWS

www.lifesitenews.com

 

PAUL BYRNE

www.truthaboutorgandonation.com

 

 

 

 

Kritiekloze Ja-lobby:

 

MINISTERIE VAN V.W.S.

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

070-3407911

 

NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING /

DONORVOORLICHTING

www.transplantatiestichting.nl

 

DONORREGISTER

www.donorregister.nl

 

 

 

Wetgeving en beleid:

 

TWEEDE KAMER, postkamer

Binnenhof 4

2513 AA Den Haag

 

POLITIEKE PARTIJEN

www.politiek.startpagina.nl

 

 

 

 

Als we willen voorkomen dat er een dwingend wettelijk ADR-systeem tot stand komt, is het van belang de handen ineen te slaan. Je kunt daartoe je mening kenbaar maken aan de politieke partijen in de Tweede Kamer. Schrijf ze een brief via het adres van de postkamer van de Tweede Kamer. Laat ook de partijsecretariaten weten waar je voor staat. Je kunt ze allemaal op internet vinden.

 

Het werkt ondersteunend als je ook het Ministerie van VWS, de Nederlandse Transplantatie Stichting en het Donorregister hiervan in kennis stelt.

 

Mobiliseer zoveel mogelijk mensen om zich goed te informeren en vervolgens hun stem te laten horen.

Het is zinvol de handen ineen te slaan en initiatieven te ontwikkelen om de informatie van deze website krachtig te laten horen. Hiermee voorkomen we dat er nog meer 'hersendoden' op een kille operatietafel op een gruwelijke manier gedood worden. Iedereen is het waard en heeft het recht een respectvol en liefdevol stervensproces te ondergaan.